16. desember 2019

Mange på plass for å høyra jazz

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Det var god musikk og god stemning då Nes Tradband serverte julejazz på Thon Hotel Sandven laurdag. Bandet synte at jazzmusikk ikkje berre er for den sære kultureliten.


16. Desember 2019

Stor interesse for lokal krigshistorie

Med Donald Trump i det kvite hus er historiekunnskap viktigare enn nokosinne, meiner dokumentarskapar Hans Edvard Rolle Olsen.


15. Desember 2019

– Dette vert eit tidsskilje

Når Hardangerbadet opnar, startar ein ny periode i Kvam, meiner ordførar Torgeir Næss.


15. Desember 2019

Live-debuterte med julemusikk

Norheimsund og Øystese ungdomskor hadde med seg både born og vaksne på scena då koret arrangerte julekonsert måndag.


15. Desember 2019

Pris til dirigent

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Eirin Beate Åserud-Løvlid, som mellom anna dirigerer Øystese barnekor og mannskoret Laudamus i Kvam, er i år tildelt Alle kan synge-prisen.


15. Desember 2019

Erklær klimakrise!


14. Desember 2019

Legg føringar for kvardag og fest i nye Ullensvang

Onsdag vert det fyrste ordinære møtet i kommunestyret i Ullensvang avvikla i Odda. Det fører truleg til mindre spelerom i samband med giftarmål i Jondal.


14. Desember 2019

Kvamsøy: Rådmannen meiner at alt var på stell

Ingenting gale vart gjort då heradsstyret vedtok kommuneplanen 8. oktober, meiner rådmannen i Kvam.


13. desember 2019

Biletserie: Ferske kor fylte kyrkja

Dei to nye kora i Kvam fekk ein kanondebut då kyrkja i Norheimsund vart fylt i kveld.


13. Desember 2019

Næringshagar fekk stønad til utvikling

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Næringshagane i Øystese, Voss og Odda har fått 1,5 millionar kroner frå det statlege selskapet for industrivekst.


12. Desember 2019

Inviterer til sniktitt i nytt galleri

Galleri Skarpeteigen på Lundanes i Øystese opnar offisielt dørene 8. mars. Likevel kan publikum oppleva kunst i galleriet allereie i helga.


12. Desember 2019

Nils leier ei verksemd som omset for nesten 20 millionar

Vest systempartner AS (VS) er mest kjent for å levera betalingsløysingar til butikkar og serveringsstader. Dei siste åra har avfall vorte ei viktig inntektskjelde.


12. Desember 2019

Kyrkjeverja i Kvam skiftar beite

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Olav Skeie Lid kjem ikkje tilbake til stillinga etter permisjonen.


12. Desember 2019

Svunne stølsliv samla mellom to permar

Av 125 stølar i ei ny bok er berre éin framleis i drift.


12. Desember 2019

– Inga klar tilråding om kai

Administrasjonen rakk ikkje å vurdera kaibygging i budsjettarbeidet.


12. Desember 2019

Fleire vil samla inn klede i Kvam

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Fleire firma har bede Kvam herad om å få setja ut konteinarar i heradet.


12. Desember 2019

Alle var edru


11. Desember 2019

Kvam herad risikerer stor meirkostnad med Hardangerbadet

Utleige av basseng og garderobar til Hardangerbadet AS kan vera i strid med føringane for tildeling av spelepengar. I så fall kan den kommunale kostnaden auka monaleg.


11. Desember 2019

Ny årbok frå Hardanger historielag: Arkitektur og pietisme

Torgeir Alvsaker døydde i 1971, men dagleg ser mange av oss framleis store spor etter arkitekten.