22. Juni 2019

Misnøgde med budsjettoppfølging

Politikarane vil ha fortgang i naudsynte investeringar i Jondal.


21. Juni 2019

Eksterne kroner skal finansiera Helse i Hardanger

Styret i Helse Bergen (HB) tek stilling til samarbeidet på onsdag.


21. juni 2019

- Me gjev oss ikkje før me får det me er lova

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Sidan reguleringsplanen vart vedteken i 2010, har folk i Vikøy venta på betre trafikktryggleik i bygda. No har dei fått nok, og tyr til aksjonar for å verta tekne seriøst.


21. Juni 2019

Høgtidar Kinck i Strandebarm

Håkon Norheim

norheim@hf.no


21. Juni 2019

Unge vantar rett førarkort

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Foreldre bør sjekka kva køyretøy ungdomane har lov til å nytta, meiner politiet.


21. Juni 2019

- Må få ei ekstraordinær sak

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Det kjem heva gangfelt og skilting ved Blyberg i Vikøy, etter initiativ frå bebuarane i området, men Knut Aage Vikøy ventar meir.


20. Juni 2019

Glad for larmen om miljøet

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

- Me må gå tøft til verks for å få det til å gå betre, seier musikar Sondre Justad, som gler seg til å vitja Bygdalarm.


20. Juni 2019

- Usexy, men frykteleg viktig

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Reinseanlegget på Notanes vart opna tysdag. Det reinsar avløpsvatn frå Norheimsund, Øystese og Kvamskogen.