22. Februar 2019

Stiller ut kjøkengolv og gamle studiebøker

Aud Bækkelund ønsker å visa poesien i omgjevnadene og det daglegdagse i den nye utstillinga i Kabuso.


22. Februar 2019

Gadolin: – Fleire må høyrast i skulesak

Lokalmiljøet, tilsette og elevar må verta høyrde i saka om samanslåing av skular.


22. Februar 2019

Vil kjempa for førarprøve i Kvam

Elevar ønsker å ta førarprøven på kjende vegar. Forsvinn tilbodet i Norheimsund, kan det råka dei lokale køyreskulane, fryktar Kvam trafikkskule AS.


22. februar 2019

Fryktar regional møteverksemd utan verdi

Administrasjonen og verksemda til Hardangerrådet bør krympa, meiner den komande rådmannen i Voss herad.


22. Februar 2019

Ny fagskule til Norheimsund

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Hardanger og Voss museum (HVM) startar fagskuleutdanninga Klassisk bygningshandverk og restaurering i lokala til Hardanger fartøyvernsenter (HF), og har fått nær 1,3 millionar kroner til det.


21. Februar 2019

Litt visare med avis

Kva er ein ingress? Kva skil eit dokumentarisk frå eit illustrerande foto? Og kven kjem til Jondal i halvannan time i juni?


20. Februar 2019

Frå talknusar til nettseljar

Kvamnet AS leverer mellom anna internett, tv og telefoni til verksemder og privatpersonar i Kvam, Jondal og Samnanger. Verksemda byrja som eit reknskapskontor.


20. Februar 2019

Mjølkebønder produserer mest

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Kor store verdiar i kroner og øre produserer bøndene i Kvam og Jondal? Ein ny rapport prøver å svara.


20. Februar 2019

– Det kan verka uhøfleg å ikkje svara folk

Skal folk få vita kva planar ordføraren og rådmannen i Kvam har? Skal rådmannen svara på lesarinnlegg?


Følg HF på Facebook