20. Februar 2020

Jondal skule skal verta betre

Etter at sjokkbeskjeden hadde lagt seg, såg dei tilsette på Jondal skule at hjelpa dei skal få, er positiv.


20. Februar 2020

Hardangerbadet er mellom dei billegaste i landet

Yngve Garen Svardal

redaksjon@hf.no

Ei stor prisundersøking viser at Hardangerbadet er mellom dei billegaste i landet for familiar som vil gå og bada. – Dette viser at me har treft bra.


20. Februar 2020

Litt betre helse for oppdrettsfisk på delar av Vestlandet

NPK

redaksjon@hf.no

Døyinga i norsk fiskeoppdrett var høg også i 2019. Samanliknbare tal med 2018 tyder på ei lita betring, særleg i nokre kystområde som tidlegare hadde svært høg døying. Hordaland og Rogaland er område med positiv utvikling.


20. Februar 2020

Meiner Voss bør ut av Hardangerrådet

Medan kvemmingane vil halda fram i Hardangerrådet, meiner rådmannen i Voss herad at vossingane bør trekkja seg ut.


20. Februar 2020

– Det gjeld å løfta rumpa

Teknikken er viktig om det skal gå fort gjennom vassklia i Hardangerbadet.


20. februar 2020

I år kan du få att på skatten allereie i april

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Skatteetaten tek i år i bruk ein ny type skattemelding. Alt skal gå raskare – også tilbakebetaling til dei som er trekte for mykje i skatt.


19. Februar 2020

AUF er kritiske til lakseskatt-nei frå moderpartiet

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Arbeidarpartiet seier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for oppdrett. AUF meiner det er eit feiltrinn frå moderpartiet


18. Februar 2020

Falske alarmar kostar flesk

Nesten halvparten av brannutrykkingane i Kvam sidan 2016 har vore grunnlause. Brannsjef Bjørn Johansen trur utrykkingane har kosta minst ein halv million kroner.


19. Februar 2020

Klar for messe

Dei som går til skulen for å finna Handverksmessa i sommar, kjem til feil stad.


19. Februar 2020

Avlyste renn


19. Februar 2020

– Vil skaffa fleire reserveferjer

Fjord1 vil auka talet på reserveferjer i Hardanger etter ferjekaoset siste veka.


19. Februar 2020

Vil til Kvinnherad


18. Februar 2020

Dominoeffekten

Richard Sheldon Laird Brekne (67) kan sjå tilbake på mange tilfelle i livet som har ført han dit han er i dag, men pianostemmaren og sosialisten rettar heller blikket mot himmelen.


18. Februar 2020

Vil vurdera søskenrabatt i 2021

Skulefritidsordninga i Ullensvang kan verta billegare for familiar med fleire born til neste år.