19. januar 2020

Veit enno ikkje korleis bresenteret kjem til å sjå ut

Kulturhusarealet ved Akkjerhaugen krympar, men tiltakshavaren ynskjer ikkje føringar for utsjånaden.


18. Januar 2020

Mogeleg hyttebrann var berre bålbrann

Det kunne naudetatane konstatera etter å ha rykt ut til Kvamskogen.


18. Januar 2020

– Svært sårbart for låge kraftprisar

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Risikoen er svært høg når ein budsjetterer med kraftinntekter. Kraftprisen endrar seg, og alle kraftinntektene går inn i drifta, fortel økonomisjef Olav Botnen i Kvam herad.


18. Januar 2020

Ei solskinshistorie frå Jondal

Barnekoret Solstråla fylte 40 år i fjor haust. I slutten av januar vert jubileet feira med konsert med låtskrivar og artist Bjarte Leithaug.


17. januar 2020

Feil om algeolje


17. Januar 2020

Ufarleg røyk, men gjev kompensasjon

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Den svarte røyken som kunne sjåast frå Elkem Bjølvefossen AS i Ålvik i perioden 2. til 9. desember, var ikkje farleg. Dei som har bil eller hus som har støva ned, kan få kompensasjon.


17. Januar 2020

Havforskingsinstituttet vil ha 60 færre oppdrettsanlegg på Vestlandet

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Havforskingsinstituttet vil få bukt med lus, smittespreiing og høge dødsratar i oppdrettsmerdane. Derfor vil dei ha 60 færre oppdrettsanlegg på Vestlandet.


17. Januar 2020

Båt saknar eigar

Eig du denne båten?


17. Januar 2020

Klagar på ruteendring

Nytt år kan føra til ruteendringar i kollektivtrafikken. Det har mellom anna skjedd med bussruta mellom Kvam og Voss.


17. Januar 2020

Betydeleg snøskredfare på Vestlandet

NPK-NTB

redaksjon@hf.no

Varsom.no varslar om betydeleg snøskredfare på store delar av Vestlandet.


17. Januar 2020

Store skadar på bil etter ulukke

Føraren hadde smerter i ei hand etter ei bilulukke i Kvam i dag tidleg.


16. Januar 2020

Nye kinesarar i kinarestauranten

Kinarestauranten i Norheimsund har fått nye eigarar og ny meny.