19. september 2019

Vurderer sommarferje

Ei ekstra sommarferje vert vurdert mellom Tørvikbygd og Jondal.


19. September 2019

Har vorte sterke saman

Samarbeidslaget Øystese/Norheimsund 2 G19 har hatt gode resultat i haust. Tysdag vart det ny siger då Bjarg 2 vitja Norheimsund.


19. September 2019

Vil tilsetja ny feiar


18. September 2019

Ja til Kvamsøy, nei til ålvikveg

Lingalaks AS får gjennomslag for oppdrettsareal like ved Kvamsøy. Damvegen i Ålvik må ut av kommuneplanen.


18. September 2019

Må flytta pengar til Oddland

Skal gamle vedtak gløymast og pengar flyttast til bygging av gang- og sykkelveg frå Oddland til Lidarende?


18. September 2019

Ein flaum kan ha sin misjon

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Framneselevar rydda vekk siloballplast i Vikøyfjøra etter uvêret nyleg – med kommunal betaling.


18. September 2019

Minneord om Kristen Sollesnes


17. September 2019

– For dyrt med fleire avgangar

Skal dagens ferjeruter halda fram, vil det kosta flesk.


17. September 2019

– Gull verdt med tilskot

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Fredag kveld inviterte Sparebanken vest til haustfest i Holmatun for å gjera stas på frivillige i lokalsamfunna.


16. September 2019

– Det var så vidt det gjekk bra

Det heldt på å gå gale då Amanda Økland Nernes (11) skulle kryssa vegen som går ned til ferjekaien i Tørvikbygd.


16. September 2019

Slekta får smedpremiane att

Etter vel førti år overlét Hardanger skyttarlag premiane etter skyttarkonge Olav O. Mo til etterkomarane hans.


Følg HF på Facebook