Heradsstyremøte i Kvam

Frå klokka 16 til om lag klokka 17 vert det open time. Så vert det truleg matpause, før rådmannen presenterer budsjettframlegget. Politikarane skal elles drøfta mellom anna tilstandsrapporten om barnehage og skule, arealstrategiar for Kvamskogen og ei lang rekkje søknader om stønad frå det kommunale kraftfondet.

SisteMest settOverrask meg

SisteVis alle