Publisert 28. juni 2019 kl. 10.02.

Arbeidsplassar i Heradshuset og Blåhuset

Det verkar som om arbeidarpartirepresentantane Olav-Magnus Hammer og Knut Flatabø ikkje forstår, eller ikkje vil forstå, kva eg vil fram til i lesarbrevet mitt «Det skal vera arbeidsplassar i Heradshuset og Blåhuset òg etter 2019». Å syta for at tanken bak intensjonsavtalen vert oppfylt, nemleg at det skal vera arbeid knytt til kommuneadministrasjonen i kommunedelsentra Kinsarvik og Jondal, meiner Senterpartiet er viktig for å til ei positiv utvikling for Ullensvang kommune.

Senterpartiet i Ullensvang ynskjer å ta heile kommunen i bruk, og eg vil vera ordførar for heile Ullensvang kommune. Å ha ein miks av ulike arbeidsplassar i alle delar av kommunen må vera eit mål, dette for å sikra at det faktisk bur folk i alle bygdene og byen etter 2020 òg. Om ikkje folk kan bu og arbeida i heile kommunen, får me ikkje ut potensialet til Ullensvang kommune.

Å sikra at fokuset på arbeidsstad i kommunesamanslåinga ikkje forsvinn i alt det andre ein må tenkja på i denne prosessen, ser eg på som ein av mine jobbar.


Lajla-Margrethe Lindskog-Lund

Ordførarkandidat for

Ullensvang Senterparti