Det er eit verkeleg godt tyttebærår i år. Foto: Kjersti Aaby/Nofima

Tyttebær er minst like sunne som tranebær

Det er tyttebær-år i år og desse små raude bæra er det ei mengd ulike innhaldsstoff som gjer godt for kroppen. Blant innhaldsstoffa finst det fleire typar polyfenol med mange helsefremjande eigenskapar, mellom anna kan dei førebyggje urinvegsinfeksjon.

Det går fram av ei pressemelding frå Nofima.

Nofima-forskarar har studert tyttebær frå fleire stadar i Noreg i tre år, for å undersøkje om det er forskjellar i nivåa av innhaldsstoffa. Det viser seg at det er nokre forskjellar, basert på både klima og skogforhold der bæra veks. Det har meir å seie kor modne bæra er, enn kvar dei har vakse.

Artikkelen held fram under annonsen.

Stipendiat Mathias Amundsen og forskar Kjersti Aaby har analysert tyttebæra for å sjå korleis innhaldsstoffa er påverka av ulike vekstforhold. Dei har undersøkt tyttebær frå Agder i sør til Finnmark i nord.

Bæra over heile Noreg var ganske like når det gjeld innhaldsstoff. Eit tyttebær inneheld mest vatn, minst 85 prosent. Fiber utgjer rundt tre prosent. Innhaldet av sukker og syrer har mykje å seie for korleis tyttebæra smakar. Det var ikkje stor forskjell i sukkerinnhald om bæra kom frå nord eller sør i Noreg, men sukkerinnhaldet kan variere frå 5 til 9 prosent avhengig av forholda i skogen og klimaet.

Nofima-forskarane har likevel vigd mesteparten av merksemda mot innhaldsstoff som finst i små mengder, men som gir bæra særpreg og fordeler. Mange av desse stoffa er antioksidantar, til dømes polyfenola.

Polyfenol verkar som antioksidantar, og har mange helsefremjande eigenskapar. Dei kan mellom anna dempe blodsukkerauken, redusere risikoen for hjarte- og karsjukdommar og nedkjempe celleskadar. Eit av polyfenola det finst mykje av i tyttebær er proantocyanidinar, som gir bæra den bitre smaken.

– Proantocyanidinar som er i tyttebær er assosierte med redusert risiko for å få urinvegsinfeksjon. Det er minst like mykje proantocyanidinar i tyttebær som i tranebær, og desse er av same type som dei i tranebær.

Prosjektet Wildberries er eit fireårig prosjekt, som blir avslutta i 2023. Prosjektet er finansiert av Noregs forskingsråds Bionærprogram. Målet er å skaffe kunnskap og innovative løysingar slik at ein får auka utnytting og verdiskaping frå ville bær. Prosjektet er også tett knytt til det strategiske forskingsprogrammet SusHealth.

(©NPK)