Liv Sollesnes frå Jondal vert gratulert etter at ho sikra seg Normapokalen.

Sollesnes vann Norma-pokalen

Jondøling Liv Sollesnes var utilnærmeleg i «veteranlaget» i ettermiddag.

Etter 245 i den innleiande skytinga tysdag slo Sollesnes til med 99 poeng i finalen på Landsskyttarstemnet i ettermiddag. Det heldt med ein margin på tre poeng til å verta beste skyttar over 55 år i klasse 3–5. Det kvalifiserte henne til å motta Norma-pokalen det aller fyrste året ho er med i kampen om han.

Dag Skår frå Hardanger skaut seg opp frå skive 7 til 4.-plass med 100 poeng i finalen og 341 totalt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Arne Berge frå Hardanger var i elden då finalen i klasse V73 vart avvikla i ettermiddag. Med 99 i finalen fall han til 23.-plass.