Øystese cup måtte utsetjast. Nye datoar er enno ikkje offentleggjorde. Foto: Bård Valvatne

Måtte utsetja Øystese cup

Øystese Eat Move Sleep Cup vert truleg utsett til august. Cupen var planlagd over to helgar i slutten av mai, men før påske varsla regjeringa at alle store kultur- og idrettsarrangement vert forbodne til 15. juni.

– Dette er ei tung avgjerd, men den einaste rette slik situasjonen er, skriv arrangøren på Facebook.

Øystese fotball vil drøfta med deltakarane kva helg som passar best i august. Vona er å unngå kollisjonar med andre arrangement, sjølv om det truleg er vanskeleg. Ei kunngjering av nytt tidspunkt var varsla måndag.