Eivind Daniel Røed: A-lagstrenar Eivind Daniel Røed reknar med å kunna setja i gang noko organisert trening etter påske. Foto: Bård Valvatne

Håpar å snart kunna trena att

Sesongoppkøyringa vart ikkje heilt som planlagd for norske fotballklubbar. Spelarane i Norheimsund fotballklubb har ikkje trena saman sidan midten av mars.

Eivind Daniel Røed er ein av A-lagstrenarane til Norheimsund. Han fortel at spelarane har trena på eiga hand. Dei fører dagbok over det dei gjer i Facebook-gruppa til klubben.

– Mitt inntrykk er at spelarane har jobba godt. Det er sjølvsagt litt individuelt kor mykje folk kan trena. Nokre spelarar har fått meir fritid og har trena betre enn på lenge. Andre opplever at familiesituasjonen gjer at det vert mindre tid til trening, seier Røed.

Kor godt førebudd laget vil vera når sesongen i 5. divisjon til slutt byrjar, er han usikker på.

– Sesongførebuingane har vore dårlegare enn nokon gong. Me hadde planlagt fleire treningskampar fram mot påsken som har vorte avlyste. Situasjonen er lik for alle klubbane. Har spelarane våre trena godt på eiga hand, stiller me kanskje ganske sterkt, seier han.

Kan byrja trena litt

Ifølgje nettsidene til fotballforbundet har Helsedirektoratet opna for at fotballbanar kan brukast att, men berre om ein følgjer strenge reglar. Mellom anna kan ikkje fleire enn fem personar trena saman. Det skal alltid vera minst to meter mellom personane i gruppa. Det er ikkje lov med aktivitetar der spelarane kjempar om ballen eller på andre måtar har nærkontakt. Sidan ballen er ei mogleg smittekjelde, skal ikkje spelarane nikka eller ta i ballen med hendene.

Røed seier at klubben planlegg å setja i gang litt organisert trening etter påske.

– Fotballen er heldigvis så komplisert at sjølv om restriksjonane er strenge, går det an å få god trening dersom ein berre er litt kreativ og nyttar tida godt, seier han.

– Synd om vårsesongen ryk

Ingen veit når fotballsesongen kan starta. Tysdag vart det klart at store kultur- og idrettsarrangement vert forbode i alle fall til 15. juni.

– Ingen veit heilt kva som skjer, men det vert vel fort til at heile vårsesongen vert avlyst eller utsett, seier Røed.

Han tykkjer det er synd dersom vårsesongen går i vasken. Klubben har ein brei A-stall med mange spelarar som knivar om plassane. Sidan mange av spelarane er elevar på vidaregåande skular, mistar klubben fleire spelarar til hausten.

Artikkelen held fram under annonsen.

– I Norheimsund er det gjerne slik at me må byggja eit nytt lag kvar haust. Dersom sesongen først byrjar til hausten, vil me mista mange spelarar før sesongen byrjar. Me har ei god stamme med erfarne spelarar, og me har fått nokre nye lokale forsterkingar før sesongen, men me mistar breidda, seier han.

Lokaloppgjer

I år er det for første gong på lenge duka for lokaloppgjer i herrefotballen i Kvam. Øystese rykte nemleg ned frå 4. til 5. divisjon etter fjorårssesongen.

– Det er jo fint med lokaloppgjer som kan skapa litt ekstra blest rundt lokalfotballen, men eg har aldri lagt skjul på at eg trur den beste løysinga hadde vore å slå dei to klubbane saman, seier Røed.

Det har ikkje lukkast HF å koma i kontakt med den nye trenaren til Øystese fotballklubb, Denis Ljubovic. Han er permittert, opplyser klubben.