Det blir ikkje forbod mot bruk av fluor i skismurning i verdscupane i langrenn og skiskyting kommande sesong.Foto: Fredrik Varfjell / NTB / NPK

Fluorforbodet blir utsett i langrenn og skiskyting: – Behov for ytterlegare testing

Det blir likevel ikkje forbod mot fluorsmurning i verdscupane i langrenn og skiskyting kommande vinter. Det skal i staden innførast frå 2021/22-sesongen.

Det vedtok dei internasjonale forbunda FIS og IBU fredag. Bakgrunnen er at testutstyret framleis ikkje er tilfredsstillande nok til å bli klart i tide til sesongopninga.

– Det har vore positiv progresjon på utviklinga av testapparatet dei siste vekene, men det er framleis behov for ytterlegare testing og utvikling før det kan takast i bruk i konkurransar. Av den grunn låg det i korta at innføringa av fluorforbodet ville bli utsett, seier Noregs skipresident Erik Røste.

I tillegg til å vere ein del av styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS), er Røste òg medlem i arbeidsgruppa som har tilrådd å utsetje forbodet mot bruk av fluorprodukt i skismurning.

Må garantere rettferdige løp

Kort tid før FIS stadfesta utsetjinga, gjekk Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) ut med at forbodet òg blir sett på vent i konkurransane deira kommande sesong.

– Vi står framleis bak kampen mot all bruk av fluorsmurning i alle konkurransane våre. Samtidig har vi ei plikt til å verne integriteten til konkurransane våre og sørgje for at dei blir rettferdige. Sidan det er så kort tid fram til sesongopninga, kan ikkje testapparatet garantere den nøyaktigheita vi krev. Vi er derfor nøydde til å utsetje innføringa av forbodet, seier IBU-president Olle Dahlin.

FIS vedtok fluorforbodet i november i fjor. Det vart gjort av omsyn til klimaet og helsa og arbeidsmiljøet til smørjarane. Mange i skiskyttar- og langrennsmiljøet har vore kritiske til å innføre eit slikt forbod allereie denne vinteren.

– Vi var klar over at det var ei stram tidsramme for å utvikle eit heilt nytt testapparat til å avsløre fluor under skia. Koronaepidemien hjelpte ikkje på situasjonen. Eg forstår derfor frustrasjonen og bekymringa som både smørjarar og utøvarar har uttrykt i det siste, seier Røste.

– I dag opplever eg at det er stor semje i skimiljøet om at fluor skal bort frå skisporten, men at det har vore bekymring for at det skal implementerast før ein er 100 prosent sikker på ein testmetode, seier Røste.

Glad smørjesjef

Stein Olav Snesrud er smørjesjef for det norske langrennslandslaget. Han er fornøgd med utfallet i fluorsaka.

– Dette var veldig bra. No får FIS og dei andre aktørane meir tid på seg til å finne ein rettferdig testmetodikk når forbodet gjeld frå neste sesong, og vi vil gjerne bidra for å finne gode løysingar, seier Snesrud.

Artikkelen held fram under annonsen.

Han fortel at den norske leiren kommande sesong vil bruke dei same produkta og jobbe på same måte som før.

– Dette gir oss tryggleik og inga uvisse når vi snart startar sesongen.

Reagerer på vedtaket

I juni vedtok det norske skistyret å innføre eit totalt fluorforbod i Noreg. Utsetjinga på fredag gjer at det blir sett på vent òg for juniorløparar, men forbodet vil framleis gjelde utøvarar i alle greiner opp til og med 16 år.

SV-politikar Lars Haltbrekken har i det siste vore aktiv i fluordebatten. Han er skuffa over at forbodet blir flytta på.

«Hensynet til folks helse og miljø må gå foran muligheten til å gå noen sekunder raskere på ski. Vi kan ikke la de som eventuelt vil jukse og bruke fluor under skiene få styre dette», skriv stortingsrepresentanten i ein e-post til NTB.

(©NPK)