Publisert 05. april 2019 kl. 15.43. Oppdatert 05. april 2019 kl. 15.55.

Kom til Hardanger!

Kom vær min gjest - til beste plass på kloden

ta med deg alle vener som du har

Eg byr til fest - med folket her ved fjorden

Kom til Hardanger - her får du det bra

Her har me nytta fjord og bratte skråning

og henta ut eit ærleg levebrød

Her har me bygd oss industri og våning

så kjem du hit - så lir du inga nød


Kom til Hardanger - vær min gjest om våren

sola gjev liv til folk og til natur

Då er det fest - med lys frå berre månen

med dans og spel - i takt med vår kultur

Då kan du dra til fjells - ja opp i snøen

og stå på ski i lette sommarkler

Då kan du nyte sommaren ved sjøen

med folket her - og den som du har kjær


Og, inni oss ber me eit håp og ein draum

- om at alt det gode skal skje

Ei stjerna er henta frå bunad og saum

- som syner kor me høyrer te'

- må ho verne om dine, og deg


Kom til Hardanger - vær min gjest om hausten

når låvane fylles opp med frukt og bær

Med vind ifrå vest - og båten trygt i naustet

søkjer me ly - mot frost og dårleg vær

Då er det fest i alle hus og grender

i takk for året bak oss - slik det gjekk

Då kan du folda dine slitne hender

i takk for at du kom - og alt du fekk

 


Så, kom vær min gjest - til beste plass på kloden ta med deg alle vener som du har

Eg byr til fest - med folket her ved fjorden

Kom til Hardanger - her får du det bra


Kom til Hardanger - her har me det bra!

Magnar Hjøllo