Publisert 11. mars 2019 kl. 18.00.

- Me kjem til å protestera

For å svara Heidi Rasch-Halvorsen Tveitt på spørsmålet om når ei kvinne har lov til å bestemme over sin eigen kropp, så er svaret alltid. Så lenge regjeringa rokkar ved kvinners rettigheiter i eit forsøk på å behalda makta, så kjem me til å protestera. For ei kvinne skal ALLTID kunne bestemme over eigen kropp.

Med venleg helsing sjølvutnemnd og hardbarka feminist som har sett seg lei på at kvinners rettar blir svikte, òg kjent som Ingrid Tjosaas