Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. Juli 2019

Vurderer Fitjadalvatnet som reservevasskjelde

Kvam herad manglar reservevasskjelder, og mange kvemmingar kan verta vasslause dersom noko skjer med dei ordinære vasskjeldene. Arbeidet med å betra situasjonen er så smått i gang.


Login HF