Helse – og omsorgsminister Bent Høie fortel at det er oppdaga unike virusmutasjonar knytte til bussturen i Sør-Noreg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Virusmutasjonar oppdaga etter bussreise i Sør-Noreg

I samband med bussreisa i Sør-Noreg der det vart påvist mange koronatilfelle, er det funne unike mutasjonar som ikkje er oppdaga i Noreg tidlegare.

Det sa helseminister Bent Høie (H) då han orienterte om koronaviruset for Stortinget tysdag formiddag.

– Viruset tilhøyrer ei genetisk undergruppe og har unike mutasjonar som vi ikkje har sett i Noreg tidlegare. Ein av desse mutasjonane kan kanskje auke evna viruset har til å infisere celler og dermed gjere viruset litt meir smittsamt, sa han.

Over 100 smittetilfelle er knytte til den seks dagar lange bussturen som starta tysdag 15. september. Reisefølgjet var innom seks overnattingsstader på turen gjennom Austlandet, Dovre og Vestlandet. Passasjerane kom frå Jæren og var i alderen 67 til 84 år.

Første gong her til lands

Folkehelseinstituttet har undersøkt arvestoffet til koronaviruset frå fleire av smittetilfella på bussen. Det er påvist ein variant av viruset som har ei endring i det største overflateproteinet, det såkalla spike-proteinet, som er viktig for evna viruset har til å binde seg til cellene hos menneske.

Viruset tilhøyrer ei genetisk undergruppe av koronaviruset som kallast B. 1.160.

FHI opplyser at det er første gong denne mutasjonen er oppdaga her til lands, og at det er uviss korleis og når viruset kom til Noreg.

Kan påverke smittefaren

Seksjonsleiar Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet seier at dei ikkje har nokon informasjon om at dette viruset gir ein meir alvorleg sjukdom.

– Virus med denne mutasjonen kan påverke kor smittsamt det er, og det er derfor viktig å følgje med på utviklinga. Vidare undersøkingar vil truleg gi meir klarleik i om vi har hatt dette viruset til stades før utbrotet knytt til bussreisa og om vi kjem til å sjå vidare spreiing i Noreg med denne varianten, seier ho.

Tidlegare har det vore større utbrot av virus med same mutasjon i Australia. Det er òg påvist likande virus i Storbritannia og enkelte andre europeiske land.

Ifølgje Folkehelseinstituttet har passasjerane i løpet av bussreisa gitt opphav til lokale smittetilfelle mellom anna i Røros, Lillehammer, Dovre, Molde, Førde og Kvam. Vidare smitte frå desse igjen har skjedd i Lillehammer, Molde og Kristiansund.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)