Mange skal ut å reise òg denne jula. Mykje trafikk og skiftande vêr kan gjere juleturen ekstra krevjande. – Planlegg turen godt og stress ned, er rådet frå Vegvesenet.Foto: Tor Erik Schrøder / NTB / NPK

Vegvesenet ber folk planleggje julekøyringa godt

Mange skal ut og reise òg denne jula. Mykje trafikk og skiftande vêr kan gjere juleturen ekstra krevjande. – Planlegg turen godt og stress ned, er rådet frå vegvesenet.

– Planlegg turen godt og bruk den tida du treng! Det er betre å komme fram litt seint enn ikkje i det heile, seier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen transport og samfunn, i ei pressemelding.

– Dei fem vegtrafikksentralane våre følgjer trafikkbiletet heile døgnet. Dei informerer fortløpande om situasjonen på vegane og hendingar i trafikken gjennom trafikkmeldingar på vegvesen.no, på Twitter og via pressa, fortel Karbø.

Mykje trafikk på vegane betyr auka risiko for ulykker. Kvart år skjer det rundt 75 ulykker med personskadar i juletrafikken.

I fjor mista to personar livet i juletrafikken, medan det var to i 2018, seks i 2017, to i 2016, og ingen i 2015 og 2014.

– For høg fart og farlege forbikøyringar er dessverre gjengangarar i juleulykkene. Tilpass farten etter forholda og hald fartsgrensa, så blir reisa meir trafikksikker både for deg og dine, og for andre medtrafikantar. Hugs òg å sikre passasjerar og bagasje på ein trygg måte, oppmodar Karbø.