Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram forslag om trekk i tilskota til kraftkommunar på ein pressekonferanse på Blaafarveværket. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vasskraftkommunar skal få 3 milliardar mindre i tilskot

Regjeringa foreslår eit eittårig trekk i rammetilskotet til kommunar og fylkeskommunar med inntekt frå konsesjonskraft.

Forslaget inneber eit eittårig trekk i rammetilskotet på til saman 3 milliardar kroner frå kommunar og fylkeskommunar i område med høgast straumprisar, altså austlandet, sørlandet og vestlandet.

For å få ei rimeleg fordeling av trekket vil kommunane og fylkeskommunane fram til 1. desember kunne rapportere inn korleis konsesjonskrafta er disponert. Basert på innsend informasjon fastset regjeringa den endelege fordelinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Verdien av konsesjonskrafta i områda med høge straumprisar blir anslåtte til om lag 13 milliardar kroner i 2022 og 11 milliardar i 2023 – opp frå 4 milliardar i 2021. Berekninga er gjord ut frå prisanslag fastlagd i byrjinga av august i år.

(©NPK)