Det kan plutseleg bli skikkeleg vintervêr igjen når kalde luftmassar breier seg over landet frå helga. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB / NPK

Varmen er berre førebels – no blir det vinter igjen

Mange trudde kanskje våren var kommen, men meteorologane åtvarar mot å rydde vekk vinterkleda, skifte til sommardekk eller setje ut sommarblomstrane.

– Viss du ikkje har bytt til sommardekk enno, kan du like gjerne vente ei veke før du gjer ei ny vurdering, seier vakthavande meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

I store delar av landet, særleg i sør, skin sola denne veka, og temperaturane ligg opp mot 20 grader. Men ifølgje Fagerlid er det berre mellombels.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Særleg frå Trøndelag og sørover er det jo veldig fint vêr i dag. Det blir også opp mot 20 grader torsdag og fredag. Mange kan nyte veldig fint vêr då. Men så skjer det mykje over helga, seier Fagerlid.

Skikkeleg vinter

Meteorologen påpeikar at ein frå Nordland og nordover ikkje har hatt på langt nær like fint vêr som i sør denne veka.

– Der er det relativt mykje regn og lågtrykksaktivitet som styrer vêret. Dei skal også få nedbør kvar dag framover. Forskjellen blir at det milde vêret vi har no, frå fredag og laurdag blir mykje kaldare. Dei låge temperaturane vil gjere at nedbøren kjem som snøbyer og ein generelt vinterleg vêrtype igjen.

Den kalde vêrtypen vil halde seg ei god stund utover i neste veke. Spesielt tøft kan det bli på Svalbard.

– Vi har hatt ein mild start på månaden på Spitsbergen med litt regn og sludd og verkeleg vårvêr, der òg. Men no blir det vinter for fullt, og tøft og kaldt, med 10, 15, 20 minusgrader framover, seier Fagerlid.

Varsam på vegen

Han rår folk frå Trøndelag og sørover til å nyte sola medan dei kan.

– Temperaturane går ned i helga. Det er eit lågtrykk som kjem frå sør søndag med ganske mild luft, men det trekkjer ned kalde luftmassar frå nord. Det vil gi mykje lågare temperatur frå måndag. Når nedbøren kjem, er faren stor for at det er i form av snø igjen i fjellet og i låglandet òg etter kvart, i alle fall i indre strøk.

Han seier kontrastane mellom dag og natt kan bli store. Lengre dagar gjer at det tør opp litt meir, men dei kalde luftmassane på natta vil gi minusgrader og nattefrost.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Austanfjells er vi såpass langt ute i april at det kan bli mange plussgrader om dagen. Men det blir også nattefrost, og nedbøren vil då komme som snø. Mange er kanskje freista til å setje ut plantar og blomstrar akkurat no, men ver litt klar over at dette med frosten, tilrår han.

– Det tidspunktet vi bekymrar oss mest for, er tidleg på morgonen, med tanke på at mange folk skal på jobb med sommardekk, og at det kan vere glatt etter nattefrost.

Ifølgje Varsom.no er det elles moderat til betydeleg snøskredfare i store delar av landet for tida.

– I store delar av landet er det dessutan skogbrannfare no. Det har vore tørt lenge fleire stader, og det er dessutan mykje tørt gras. Då kan vegetasjon lett ta fyr, og store område kan bli ramma, åtvarar Fagerlid.

Varselet om skogbrannfare gjeld fram til laurdag mange plassar. Det har elles vore eit generelt forbod mot å gjere opp eld utandørs sidan 15. april.

(©NPK)