Det låg lenge an til at norske nærbutikkar gjekk ein svært mørk vinter i møte. Måndag blei det klart at regjeringa løyver straumstøtte til nærbutikkane, men kjøpmann Jan Hesjedal meiner meir langsiktige ordningar må på plass.Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB/ NPK

Uvisst om straumstøtta til nærbutikkane er nok

Måndag blei det klart at regjeringa løyver 23 millionar kroner i straumstøtte til norske nærbutikkar. Kjøpmann Jan Hesjedal meiner det framleis er usikkert kva denne straumstøtta vil bety for nærbutikkane.

– Førebels veit vi for lite om det praktiske rundt denne løyvinga. Vi veit ikkje kva kriterium som vil liggje til grunn for å få stønad. Så eg håpar vi ganske snart skal få svar på slike ting, seier kjøpmann Jan Hesjedal til Nynorsk pressekontor.

Han driv Nærbutikken Bruvik i Hordaland og var ein av over 80 nærbutikk-drivarar som førre veke slutta seg til eit naudrop om hjelp til å handtere dei galopperande straumprisane som trugar fleire daglegvarebutikkar i distrikta med konkurs.

Artikkelen held fram under annonsen.

Nøgd med gjennomslag

Hesjedal reagerte likevel svært positivt då det blei klart at regjeringa løyver straumstøtte-pengar til nærbutikkane.

– Det er nesten utruleg at vi små puslingar ute på landsbygda har greidd å nå gjennom og få ein reell påverknad på dei som sit på toppen i det politiske systemet. Det er veldig positivt at oppropet vårt verka, seier han.

Han ser for seg at midlane i første omgang vil stoppe fallet for dei nærbutikkane som står heilt på kanten av stupet no.

– Dei har vore meir eller mindre tvinga til å stoppe drifta, men får no eit lite pusterom. Dette er eit plaster på eit veldig blødande sår.

Langsiktig ordning

Trass i hjelpa som no kjem, meiner kjøpmannen at langsiktige gunstige ordningar må komme på plass.

– Eg driv ein heilt middels butikk i Nærbutikken-kjeda. I ein normalsituasjon, som det har vore i år etter år har eg betalt 60.-65.000 kroner i straum i året. Det siste året frå oktober i fjor og til og med september i år har eg betalt 263.000. Det er 200.000 meir enn eg har vore vand med. Det er eit beløp som over tid vil medføre den sikre død for butikken min. Det er ingen vits å prøve å drive ein liten butikk med slike kostnader. Difor må vi få på plass langsiktige ordningar. Vi må halde saka varm. Vi er ikkje i mål, sjølv om dette var ein viktig delsiger.

Han peikar mellom anna på at det må komme på plass fastprisavtalar som er til å leve med.

– Det er både forventingar og krav til at nærbutikkane skal sette i gang massevis med Enøk-tiltak. Alt frå CO2-drivne frysesystem til installasjon av ledlys og solcellepanel. Desse tiltaka kan vere til hjelp for å få ned straumbruken ein god del, men utan at vi får gode langsiktige avtalar er det heilt uinteressant å sette i gang med ting som kostar fleire hundre tusen, avsluttar kjøpmannen.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)