Fruktbløming i Hardanger. «Dei milde fruktbygdene står i sterk kontrast til det dramatiske landskapet rundt», skriv regjeringa om det nye utvalde kulturlandskapet. Illustrasjonsfoto: Kari Hamre / NPK

Ullensvang og Gran blir utvalde kulturlandskap

«Den nasjonale frukthagen» i Hardanger og det gamle kulturlandskapet på Gran i Hadeland blir no blant dei 46 utvalde kulturlandskapa i Noreg.

– Eg er kjempestolt over at vi har fått med Gran og Ullensvang som representerer svært ulike sider i det norske jordbrukslandskapet, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KRF), i ei pressemelding.

Ullensvang i Vestland og kulturlandskapet på Gran i Innlandet er dei to nye områda som fekk status som utvalde kulturlandskap i jordbruket i 2020.

Ordninga med utvalde kulturlandskap i jordbruket vart oppretta i 2009. Då fekk 20 ulike landskap rundt om i Noreg ekstra pengar for å ta vare på viktige miljøverdiar knytte til landskap, biologisk mangfald og kulturhistorie. No er det til saman 46 område i landet som har fått denne statusen. Frå 2020 er det kommunane som forvaltar områda.

I Ullensvang har det vore fruktdyrking gjennom mange hundreår. Dei eldste frukthagane har mange gamle sortar og er verdfulle som samlingar for genetiske planteressursar. Det er også gode veksttilhøve for ville artar av sopp, lav, mose, insekt og fuglar. Jordbruksdrift i området er kjent frå slutten av steinalderen.

I det utvalde kulturlandskapet i Gran kommune har det vore busetnad i lang tid, og området har spor av jordbruk frå yngre steinalder. Jernaldersamfunnet var prega av makt og rikdom. Søsterkyrkjene og St. Petri kyrkje viser at Gran også var eit religiøst maktsenter i mellomalderen, skriv regjeringa om dei nye utvalde kulturlandskapa.