Dette er ein artikkel for abonnentane våre

07. August 2019

Trur på framleis god oppdrettslønsemd

. men Lingalaks fryktar at negativ merksemd vil hindra unge i å søka seg til oppdrettsbransjen.


Login HF