Dette er ein artikkel for abonnentane våre

05. Juli 2019

Travle tider for mediegründerar

Ønskjer du nye utfordringar etter 15 år som lærar, kan ei løysing vera å studera film- og fjernsynsproduksjon og starta eiga medieverksemd.


Login HF