Ein bil trefte autovernet i Steinsdalen tysdag ettermiddag. Bilen snurra rundt i vegen og hamna i motsett grøft. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Trafikkulukke i Steinsdalen

Ein bil trefte autovernet i Steinsdalsvegen tysdag.

Ein mann køyrde bilen frå Norheimsund i retning Bergen. Ved den gamle skulen i Steinsdalen trefte han autovernet på høgre side. Bilen snurra rundt og vart ståande i grøfta på den andre sida av vegen.

Det er materielle skader på bilen, og kollisjonsputene vart utløyste.

Politiet har ikkje mistanke om rus eller høg fart, fortel politioverbetjent Svein Valland Laupsa i Kvam, Samnanger og Tysnes lensmannsdistrikt.

Sjåføren verka uskadd, men han vart teken med til det lokale legekontoret. Vest politidistrikt skriv på Twitter at mannen sjølv ringde naudetatane.

Det vart tinga bilbergar for å fjerna bilen. Trafikken vart noko seinka på staden, men vegen vart ikkje stengd.

Det er store materielle skadar på bilen. Sjåføren verka å vera uskadd. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg