Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

To veker til utan ferje

Ferjekaiane i Tørvikbygd og Jondal vert stengde frå og med tysdag 2. til og med sundag 14. juni.

Årsaka er at arbeidet med nye ferjebruer held fram, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding.

Også i mars var ferja ute av drift i ei veke på grunn av arbeid med prosjektet. Koronaviruset har utsett siste del av arbeidet, som tidlegare var planlagt utført i mai.

Fundamenta er støypte og førebuande arbeid utført. No skal sjølve ombygginga av ferjebruene utførast, ifølgje fylkeskommunen.

Tilrådd omkøyring går via ferjesambandet Årsnes–Gjermundshamn i Kvinnherad. Skyss kjem elles, som sist, til å setja opp alternativ båttransport og korresponderande bussar.