To nye kvemmingar har testa positivt torsdag. Foto: Sigbjørn Linga

To nye smitta testa først negativt: — Difor me er strengare

Torsdag ettermiddag fekk to kvemmingar påvist covid-19. Dei hadde tidlegare testa negativt.

Det skriv Kvam herad på nettsida si.

Båe personane er nærkontaktar av tidlegare smitta og sat difor allereie i karantene. I båe tilfella er det test nummer to som har påvist smitten. Dei testa først negativt.

Ordførar Torgeir Næss (Ap) skriv i ein SMS til HF at slike tilfelle er grunnen til at Kvam herad praktiserer utvida ventekarantene for husstandsmedlemmer.

Dei nasjonale retningslinene seier at folk i same husstand som nærkontaktar skal halda seg i såkalla ventekarantene fram til nærkontakten har fått første negative test. I Kvam må husstanden venta på test nummer to.

— Det er strengt, men me er nokså sikre på at det avgrensar utbrota, skriv Næss.

Til saman har 53 kvemmingar fått påvist smitte i det pågåande utbrotet.