Nabovarsel kan vere lurt å gi før nyttårsfeiringa. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tips til eit nabovennleg nyttår

For mange er det ein viktig tradisjon å kunne møte gode venner eller familie på nyttårsfesten. Likevel er det somme forholdsreglar ein burde ta før ein inviterer.

– Litt meir støy må vi tole kring nyttår og julefeiring, men ikkje meir enn at ein kan leve med det. Ein må hugse at ordensreglar og vedtekter i burettslag og sameige framleis gjeld, seier Line Bjerkek, advokat og fagleg leiar ved advokatkontoret i Norsk Boligbyggelag (NBBL) i ei pressemelding.

Bjerkek minner om at det kan vere lurt å varsle naboar om festen på førehand, og gi naboen moglegheit til å kontakte deg dersom lydnivået blir plagsamt. Ta ein hyggjeleg prat med naboen i trappa, legg lapp i postkassa eller heng opp ein lapp i oppgangen der du bur, foreslår advokaten.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er òg greitt å hugse på å rydde opp etter seg dersom ein har nytta fellesareal som takterrasse eller andre uteområde.

– Dersom det oppstår usemje om støy eller forsøpling er det gjerne lurt å overlate oppfølging av brot på ordensreglar til styret. Å vere raus og romsleg der ein kan, er ein god leveregel også i burettslag og sameige, understrekar Bjerkek.

(©NPK)