Eirin Bjørke Måkestad og Ragnar Hansen tok koronatestar i gamle Helsebanken i fjor vår. Foto: Sigbjørn Linga

Ti nye testa positivt

Onsdag ettermiddag fekk ti nye kvemmingar påvist koronaviruset.

Dermed har totalt 15 personar fått positivt testsvar onsdag.

Det melder Kvam herad på nettsida si.

Det kan verta aktuelt med fleire tiltak i Kvam, opplyser heradet. Ein held fram med smittesporinga. Fleire nærkontaktar vil verta avdekte, og det kan til dømes få konsekvensar for bemanning av kommunale tenester.

Dermed har 38 personar fått påvist smitte i utbrotet som starta førre onsdag. Heradet reknar med at alle er smitta med den engelske varianten av viruset, i og med at det har vorte påvist i nokre av tilfella.

Den opphavlege smittevegen inn til Kvam er framleis ukjend.

Heradet understrekar behovet for å følga nasjonale og lokale råd og reglar.