Frøya 20181015.Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag).Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Styringsgruppe er uroa over skepsis til trafikklyssystem i fiskerinæringa

Styringsgruppa for Trafikklyssystemet meiner det er oppsiktsvekkjande at delar av fiskerinæringa vil systemet til livs og at nokon går så langt som å saksøkje staten.

_ Trafikklyssystemet har så langt tent oppdrettsnæringa godt og gitt ein samla vekst for næringa. Det er derfor oppsiktsvekkjande at delar av næringa vil systemet til livs og går så langt som å saksøkje staten, skriv styringsgruppa i eit debattinnlegg i Fiskeribladet.

Dei meiner konsekvensen kan bli alvorleg for dei ville bestandane av laksefisk, og det kan medføre ein stopp i føreseieleg vekst for næringa.

Trafikklyssystemet for oppdrettsnæringa regulerer produksjonskapasiteten til næringa og skal sørgje for miljømessig berekraftig produksjon.

Kysten er delt inn i 13 produksjonsområde. Ni har fått auke produksjonen med opptil tolv prosent; ein total vekst på cirka 47.000 tonn laks. To område har måtta redusere produksjonen med seks prosent på grunn av uakseptabel miljøpåverknad.

(©NPK)