Talet på besøk til gudstenester var på 5,2 millionar i 2022.Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Stor nedgang i besøkjande til gudstenester

Sjølv om pilene peikar oppover frå i fjor, går talet på kyrkjebesøk drastisk ned samanlikna med 2019.

I «normalåret» 2019 var det over 5,2 millionar deltakarar i gudstenester. I 2022 var det litt under 4,2 millionar besøkjande.

Det er likevel opp frå 2021, då var det over 2,8 millionar deltakarar i kyrkjegudstenestene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tala kjem fram i Kostra-statistikken, eller kommune-stat-rapporteringa, til Statistisk sentralbyrå.

(©NPK)