Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. Mars 2019

Stiller spørsmål om kjøp og makebyte


Ottar Randa (H) vil vita meir om bakgrunnen for at rådmannen kjøpte ein eigedom i Ålvik og bytte vekk ei tomt i Øystese.


Login HF