Det hopar seg opp med bilar på strekninga ved Bergsvatnet.

Stein fall på vegen

Fylkesveg 49 er stengd etter at ei steinblokk fall på vegen mellom Norheimsund og Tørvikbygd måndag kveld.

Årsaka er sprengingsarbeid i samband med utbetring av Heradstveit-krysset, melde Vegtrafikksentralen vest klokka 19.26.

Sentralen rekna då med at vegen vil vera ferdig rydda og opna kring klokka 20.45. Kring klokka 20.20 vart vegen opna att, fortel Sander Eide Aase, som stod i køen.