Eldost nådde ikkje opp i NM fredag, men produsenten har tru på ei lys framtid etter dei fyrste månadene. Foto: Mari Ulvund

Stavanger Ysteri og Konrad kåra til årets ost

Stavanger Ysteri og Konrad som vart kåra til årets ost under NM i ost nyleg.

Også Eldost frå Hardanger Bygdeysteri i Øystese deltok i tevlinga. Den halloumi-inspirerte fastosten nådde ikkje opp til å få gull, sølv eller bronse i rangeringa. 10 ostar fekk utmerkinga Super gull, 19 gull, 29 sølv og 26 bronse.

Optimist i tøff marknad

Eldosten har ikkje vore i sal lenge. Marit Buttingsrud opplyser på vegner av ysteriet at produktet får gode tilbakemeldingar frå kundane, noko som manifesterer seg i at dei kjøper han på nytt. Produktet må marknadsførast, så Buttingsrud og kollegaene er ute i felten for å demonstrera og selja det mest kvar veke — seinast på Coop Marked i Tørvikbygd laurdag.

Ettersom ostetypen ikkje er så vanleg i bruk i Noreg, må produsenten møta kundane og tilby smaksprøvar. Tilbakemeldingane gjev grunn til optimisme sjølv om marknaden er tøff, meiner Buttingsrud.

Ysteriet ystar om lag ein gong i veka, med tusen liter mjølk frå Hovland eller Melstveit. Resultatet er kring 135 kilo ost.

Buttingsrud er usikker på om Eldost vart steikt før prøvesmakinga i NM. Det er ein føresetnad for ei korrekt vurdering av halloumi.

Over 200 ostar

NM vart arrangert på DOGA i Oslo og samla over 200 ostar frå 56 produsentar som vart vurderte av over 50 matvitarar, teknologar og produsentar.

— Eg vil gratulera alle vinnarane i NM for ost som vart arrangert 22. oktober. Norsk osteproduksjon er ein blømande og viktig del av norsk landbruk, og eg vil bidra til at den gode utviklinga i næringa held fram, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på nettsidene til departementet.

På den nyleg etablerte nettstaden ostelandet.no er det oversikt over ost etter kategoriar og geografi. Ostane er sorterte i åtte kategoriar: blåmuggost, brunost, fastost, ferskost, kvitmuggost, rødkittost, salarost og tradisjonsost. Produsentane finst i heile landet. I NM samlast både gardsmeieri og større, regionale meieri og ysteri.

Mellom tidlegare vinnarar av årets ost finn me dei to produsentane som også har vunne VM for ost, Tingvollost og Ostegården i Fana.

Ifølgje ostelandet.no finst det fleire enn 80 ysteri i Noreg som lagar 350 ulike typar ostar. Den gode utviklinga her følgjer den same gode utviklinga som me ser generelt for utviklinga innan lokal mat og drikke. Norske forbrukarar spør etter slike produkt i stadig større grad, og omsetninga har passert 11 milliardar kroner årleg.