Fleire bustadbrannar startar som følgje av at ein set plastposen med oske på ei trapp eller nær husveggen. Farlege glør kan også finne vegen inn i ein støvsugar. Foto: Fremtind

Slik handterer du oska frå peisen for å unngå brann

Feil handtering av oske har ført til fleire brannar denne vinteren. Mange av bustadbrannane har starta med ein plastpose med oske på trappa.

I desember i fjor opplevde forsikringsselskapet Fremtind ein kraftig auke i saker som omhandla store brannskadar. Mange av brannane er forårsaka av vedfyring og handtering av oske. Førebelse tal viser at handtering av oske og varmt avfall forårsaka skadar for over 23 millionar kroner berre i desember.

Fyrer du mykje med ved går det gjerne kort tid mellom kvar oppfyring. Då rekk ikkje omnen å bli kald, og oska vil framleis vere varm når du tømmer peisen eller omnen. Ifølgje Oslo- brann og redningsetat (OBRE) kan oske innehalde glør i opptil 48 timar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Når du fjernar oske frå peisen eller omnen din, må du leggje dette i ein brannsikker behaldar, til dømes ei oskebøtte. Så må dette stå i to døgn før du legg ho over i annan emballasje som blir kasta i restavfallet, seier Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef i OBRE.

Når du fjernar oske frå peisen eller omnen din, må du leggje dette i ein brannsikker behaldar, til dømes ei oskebøtte. Der må det stå lenge. Foto: Fremtind

Må du kaste oska før den tid, bør ho fuktast grundig med vatn før ho blir kasta i restavfall.

– Gjer det til ein vane aldri å ta oska rett ut frå peisen og i ein plastpose, seier Dalen.

Fleire bustadbrannar startar som følgje av at ein set plastposen med oske på ei trapp eller nær husveggen. Farlege glør kan også finne vegen inn i ein støvsugar som er brukt til reingjering av peisen.

(©NPK)