Kvam vidaregåande skule. Foto: Bård Valvatne

Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren avlyse eksamenar i vår

Skolenes landsforbund ber kunnskapsminister Guri Melby (V) ta avgjerda no, og avlyse eksamenen i vår i 10. klasse og i vidaregåande skule.

– Gi lærarar og elevar føreseielegheit og tillit. Dropp eksamen og la lærarane få vite at dei skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterar fram til skuleslutt. Lærarane i landet kan setje rettferdige standpunktkarakterar ut frå kjennskapen sin til elevane, seier forbundsleiar Anne Finborud i ei pressemelding.

Ho viser til at undervisningstilbodet er svært ulikt for elevane på grunn av den ulike smittesituasjonen i fylke og kommunar.

– Å avvikle sentralt gitte eksamenar vil ramme elevane urettferdig. Det er openbert at elevar som er heldige og har unngått sjukdom og karantene, stiller mykje sterkare til eksamen enn elevar som har vore sjuke, vore i karantene eller som går på skular med raudt nivå, seier Finborud.

(©NPK)