I mange land blir norsk sjømat no eten heime i staden for på restaurant.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK

Sjømateksporten prega av uvisse

Koronaviruset gir mindre oversikt over forventningane til sjømatmarknaden, men norsk eksport tener på daglegvaresal, heimlevering og svakare kronekurs.

Endringar i forbrukaråtferd og transportmønster under koronakrisa påverkar Norsk sjømateksport. Eit sårbar restaurantsegment blir likevel balansert av auka daglegvaresal og matleveringstenester til heimen. Ei svekt norsk krone kompenserer for lågare etterspurnad.

– Det er ein sterk vekst i etterspurnad etter ferdigpakka produkt i marknadene no. Dette gir ei ny moglegheit for vidareforedlingsindustrien både i Noreg og internasjonalt, seier sjømatanalytikar Paul Aandahl i Noregs sjømatråd.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eksporten av fersk heil laks til Asia auka med 12 prosent. Vi ser ei betring i logistikken til dømes til Kina som fører til ein auke i eksport av fersk heil laks på 137 prosent i veke 16. Andre marknader som har ein positiv trend, er Hongkong, Taiwan og Sør-Korea. Dette er marknader der heimekonsumet av norsk laks meir enn kompenserer for bortfallet av restaurantkonsumet, seier han vidare.

(©NPK)