Dette er ein artikkel for abonnentane våre

27. August 2019

Satsen opp, men skatten ned

Skattesatsen aukar frå 4 til 5 i 2020, men eigedomsskatten går ned. Inntektene til Kvam herad vert truleg om lag som før.


Login HF