Næringsminister Iselin Nybø (t.v.) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland la måndag fram ei ny kompensasjonsordning for reiselivet. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Regjeringa opprettar kompensasjonsordning for reiselivet på inntil ein milliard kroner

Regjeringa innfører ei kompensasjonsordning på inntil ein milliard kroner for reiselivsbedrifter. I tillegg vil dei gi 250 millionar kroner til omstilling.

– Den foreslåtte ordninga vil gjelde frå september til og med desember 2020 og inneber at staten dekkjer ein del av dei faste, uunngåelege utgiftene til til reiselivsbedriftene. Ordninga vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og delar av bransjane for passasjertransport og opplevingar, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Kompensasjonsordninga som no blir foreslått, vil byggje på regelverket for den generelle kompensasjonsordninga for næringslivet, som vart avvikla 1. september.

Regjeringa foreslår òg å gi ytterlegare 250 millionar kroner til omstilling, som blir fordelte via Innovasjon Noreg. For å kvalifisere til støtte må bedriftene vise til meir enn 30 prosent omsetningsfall dei to siste månadene samanlikna med året før.

Dei vil òg ha ei eiga tilskotsordning på 200 millionar kroner der kommunane som har måtta setje i verk ekstra lokale smitteverntiltak på grunn av større smitteutbrot, kan kompensere bedrifter som har vorte spesielt ramma.