Jonas Gahr Støre og regjeringa kuttar i barnehageprisane. Foto: Emilie Holtet / NTB / NPK

Regjeringa kuttar barnehageprisane til 2000 kr i månaden

Frå 1. august neste år blir barnehageprisane kutta til 2000 kroner i månaden, opplyser regjeringa.

Nyheita vart presentert av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på St. Olavs barnehage i Sarpsborg tysdag morgon.

– Dette er eit historisk løft for velferda og for at barnehagar er tilgjengeleg for alle. Eg er veldig stolt av dette grepet og håpar at familiar over heile landet ser at dette er eit grep regjeringa gjer som gagnar dei, seier Brenna til NTB.

Artikkelen held fram under annonsen.

Regjeringa har allereie gjort barnehage gratis for barn nummer tre i barnehage og oppover. Sidan det i tillegg er søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, vil den maksimale prisen ein familie må ut med for barnehage – same kor mange barn dei har i barnehage samtidig – bli på 3400 kroner i månaden med dei nye prisane.

I dag er maksprisen for barnehage på 3000 kroner i månaden. Dei fleste barnehagar har elles også eit tillegg for mat.

Barnehage er allereie gratis for familiar i tiltakssona i Troms og Finnmark.

Frå 1. august neste år kuttar regjeringa også prisane ekstra i kommunar med sentralitet 5 og 6 til 1500 kroner i månaden. SSB deler norske kommunar inn i ein sentralitetsindeks frå 1–6 der 1 er dei mest sentrale kommunane og 6 er dei minst sentrale.

Totalt er det 212 kommunar i desse to kategoriane.

Døme på kommunar med sentralitet på 5 er Alstahaug, Stranda, Rauma, Trysil, Vaksdal, Bømlo og Sogndal. Kommunar som Ulvik, Høyanger, Aurland, Frøya og Inderøy har sentralitet 6.

Endringane blir lagde inn i neste års statsbudsjett, og vil koste cirka 1,5 milliard kroner i 2024. Heilårseffekten blir på litt over 3 milliardar kroner.

(©NPK)