Regjeringa innfører massetesting i skulane

Som eit ledd i gjenopninga innfører regjeringa regelmessig massetesting av skuleelevar, skriv Aftenposten.

– Dette kan føre til at vi kan halde skulane opne og unngå raudt nivå framover, seier statsminister Erna Solberg (H) til avisa.

– Eg har sagt det tidlegare og gjentek det no: Vi kan ikkje teste oss ut av pandemien, sjølv om det er nokre land som ser ut til å ha tenkt nettopp det, seier ho.

Solberg understrekar at det viktigaste framover framleis blir å halde fast ved den såkalla TISK-strategien, altså testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

– Men vi kan no jobbe meir systematisk med testing for å avgrense dei mest negative konsekvensane av pandemien, seier ho.

(©NPK)