Kyrkjerådet har valt domprost Ragnhild Jepsen i Nidaros bispedømme til ny biskop i Bjørgvin.Arkivfoto: Ned Alley / NTB / NPK

Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin

Kyrkjerådet har valt Ragnhild Jepsen som ny biskop i Bjørgvin bispedømme. Jepsen blir vigsla som biskop 16. april.

Jepsen kjem frå stillinga som domprost i Nidaros Bispedømme.

– Eg er glad og takksam for utnemninga til biskop i Bjørgvin. Det er ei stor oppgåve som eg går til med glede og audmjukskap, seier ho i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var tre kandidatar igjen etter den rådgivande avrøystinga i haust. Alle var kvinner.

Åtte av medlemmene i Kyrkjerådet røysta på Jepsen, medan seks røysta på Sunniva Gylver. Kjersti Gautestad Norheim fekk to røyster.

(©NPK)