Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under pressekonferansen om koronasituasjonen i marmorhallen. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Publikumsgrensa på arrangement blir auka

Det blir opna for opptil 200 personar på innandørs arrangement med faste sitjeplassar. Utan faste tilviste plassar innandørs er grensa sett til 30 personar.

Innandørs blir grensa på 200 personar med faste sitjeplassar, men føreset at smittevernet blir vareteke. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

– Maksimaltal på arrangement har store konsekvensar for heile verdikjeda i både kultur-, idretts- og frivilligsektoren. For å lette på noko av byrda har derfor regjeringa utvida talet på avgrensingane for arrangement, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Artikkelen held fram under annonsen.

Utandørs kan ein no vere 200 utan faste tilviste plassar. Innandørs kan ein vere 200 med faste tilviste plassar. Utan faste tilviste plassar innandørs kan ein no vere 30 personar.

Regjeringa opplyser at dei har starta eit arbeid for å finne løysingar som gjer at ein kan tillate fleire publikummarar i store innandørs lokale, samtidig som smittevernreglane blir varetekne på ein god måte.

– Vi jobbar med løysingar for å tilpasse maksimaltala betre til storleiken på lokalet. Målet er at til dømes store konsertarenaer og ishockeyhallar kan sleppe inn fleire. Vi håpar dette er klart allereie neste veke, seier Trettebergstuen.

Dei nye tiltaka gjeld frå midnatt natt til fredag og gjeld inntil vidare i fire veker.

(©NPK)