Publisert 15. mars 2019 kl. 11.51.

Politiet vitja 18-årsfest

Politiet var laurdag kveld innom ein 18-årsfest i Dalatun i Steinsdalen.

Festen gjekk roleg for seg, fortel politioverbetjent Marita Flemmen Skogvoll i Kvam, Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt.

Politiet likar å vera til stades på festar, prata med ungdommane og skapa relasjonar, særleg på festar i aldersgruppa som er utsett for bruk av alkohol og narkotika.

Viss nokon er utrygg eller tenker at politiet bør vita om noko, er det lettare å ta kontakt viss det er politi til stades. Politiet får ofte melding frå vakter dersom festar kjem ut av kontroll, seier Skogvoll.