Sørfjorden i Hardanger. Hardangerfjorden er skild ut, og overvakingsdataa derfra er undersøkt under eitt som eige område for første gang. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Pilene peikar feil veg for Hardangerfjorden

Overvakingsdata viser auka nitrogentilførsel og nedgang i oksygeninnhaldet i Hardangerfjorden over ni år. Grensa for kva fjorden toler, kan snart vere nådd.

Ifølgje seniorrådgivar og biolog Tom N. Pedersen hos Statsforvaltaren i Vestland toler Hardangerfjorden snart ikkje meir nitrogenutslepp frå oppdrettsnæringa.

– No er vi der. Vi må ta ein fot i bakken og vurdere kor mykje meir akvakultur vi kan tillate, seier han til Dagens Næringsliv.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vestland er det største oppdrettsfylket i Noreg, og Pedersen har gått gjennom utviklinga gjennom ni år i det såkalla produksjonsområde 3. Overvakingsdata er henta frå målestasjonar frå Karmøy til Sotra. Rundt halvparten av dei vel 120 anlegga i produksjonsområde 3 ligg i Hardanger.

Funna er publiserte på miljøsidene til Statsforvaltaren i Vestland.

– 60 prosent av nitrogentilførselen til Hardangerfjorden stammar frå oppdrett. Det er vel dokumentert. Det har vi god oversikt over, seier Pedersen.

Han seier at klimaendringane forsterkar effekten av utsleppa frå oppdrettsbransjen.

(©NPK)