Odda sjukehus er råka av smitte. Foto: Sigbjørn Linga

12 er i karantene etter sjukehussmitte

Ein tilsett ved Odda sjukehus har fått påvist koronasmitte fredag. 12 er i karantene.

Kommunen arbeider med å kartleggja nærkontaktane til vedkomande. Dei skal testast. Smittesporinga er sett i gang, melder kommunen i ei pressemelding.

Ifølgje Helse Fonna kan smittetilfellet få følgjer for drifta i helga dersom kollegaer må i karantene.

– Førebels veit me ikkje omfanget av dette, men me har planane klare for å leggja om drifta i løpet av kort tid dersom det skulle bli behov for det, opplyser seksjonsleiar ved Odda sjukehus, Kari Marie Tjelmeland i ei melding på heimesida til helseføretaket.

Ho seier nokre pasientar kan verta sende til Haugesund sjukehus dersom det vert stor pågang. Tjelmeland presiserer at sjukehuset er ope og at Helse Fonna har fleire ambulansar i beredskap viss det skulle bli behov for dei.

Pasientar som allereie er innlagde, vert ikkje flytta.