Frå 1. mai blir rettskrinsane utvida. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Ny struktur i norske domstolar frå 1. mai

Laurdag 1. mai får norske domstolar ny struktur. Alle rettsstadene blir førte vidare, samtidig som rettskrinsane blir utvida.

– Vi styrker dei lokale domstolane og beheld alle rettsstadene. Endringane vil føre til færre leiarar, fleire dommarar og auka fleksibilitet i kvar domstol, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding frå regjeringa.

Vidare skriv regjeringa at vidareførte rettsstader samtidig som at rettskrinsane blir utvida, vil gi kortare saksbehandlingstid og auka kvalitet i domstolane.

Nokre domstolar har i dag for få saker og kort saksbehandlingstid, medan andre domstolar har mange saker og lang saksbehandlingstid. Regjeringa trur at ei utviding av rettskrinsane vil gi større og meir fleksible organisasjonar og sterkare fagmiljø, og at dommarane kan behandle saker på fleire rettsstader i rettskrinsen.

– Er begge partane i ei rettssak samde om det, kan saka flyttast til ein annan rettsstad i krinsen med kortare saksbehandlingstid, seier Mæland.

Digitalisering og bemanningsauke er andre satsingar på domstolane.