Kommuneoverlege i Kvam herad, Dag Erlend Skjelbreid, har fått ei travel påskehelg. Smittesporingsarbeidet pågår i dag. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Ny positiv prøve i Kvam — smitte påvist i pleie og omsorg

Det 13. tilfellet sidan onsdag vart påvist måndag føremiddag. Pleie og omsorg og kanskje ein barnehage er råka.

— Me arbeider med fire ulike smitteliner. Dei to som har flest smitta, har ein sannsynleg samanheng med kvarandre. For dei to siste linene ser me førebels ingen samanheng med dei to fyrste, seier kommuneoverlege Dag Erlend Skjelbreid i ei pressemelding.

117 nærkontaktar er registrerte og sette i karantene. Talet er venta å stiga. Smittesporing går føre seg. I helga vart i alt kring 120 personar testa.

Smittevegen inn til Kvam er enno ukjend. Utbrotet skal vera konsentrert i Norheimsund og Øystese. Éin nærkontakt er busett i ein nabokommune.

Både tilsette og brukarar i pleie og omsorg, pluss mogelegvis ein barnehage, er råka av utbrotet.

Kriseleiinga samlast klokka 13 for å drøfta lokale innstrammingar i smittevernet. I helga vart det kjent at dei nasjonale tiltaka vert lengde til 14. april.