NVE: – Kraftsituasjonen vesentleg betre enn i fjor

Mykje snø i fjella og ein fyllingsgrad i vassmagasina nær medianen gjer at kraftsituasjonen i vår er langt betre enn i fjor.

– Ressurssituasjonen er no vesentleg sterkare enn på same tidspunktet i fjor, skriv Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i vekerapporten sin om kraftsituasjonen i Noreg.

Meir produksjon av vind- og solkraft på kontinentet bidrog til at det ikkje vart eksportert kraft frå Sør-Noreg nokre timar måndag og tysdag førre veke.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Kombinert med mildare vêr og mykje nedbør bidrog dette til at fyllingsgrada i Sør-Noreg sokk med berre 1,1 prosentpoeng, skriv NVE.

Snittprisen på straum var på 1 krone og 2 øre per kilowattime i Sør-Noreg førre veke.

NVE har sidan august i fjor henta inn informasjon om kraftproduksjonen kvar veke og publisert rapportar om denne. Sidan ressurssituasjonen i den sørlege delen av Noreg har styrkt seg gjennom vinteren, vil dei no slutte å publisere rapport kvar veke. Neste rapport kjem derfor 24. mai.

(©NPK)