Landskap frå strekninga Finse til Flåm. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix / NPK

Norske elvar og vatn får 21 millionar kroner

Miljødirektoratet har i 2020 gitt 21 millionar kroner til 87 vassmiljøprosjekt over heile landet for å betre vassmiljøet i ferskvatn og kystvatn.

– Mesteparten av pengane går til konkrete tiltak som skal forbetre vasskvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og plantar som lever i vatnet. Engasjementet er stort, og vi er glade for å kunne dele ut nesten dobbelt så mykje som i fjor, seier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro i ei pressemelding.

I år var det 223 søkjarar som hadde søkt om totalt 95 millionar kroner.

Prosjekta som har fått tilskot, skal mellom anna opne bekkar, forbetre leveforholda for fisk, hindre at vatn gror igjen av plantar eller redusere effektane av menneskeleg aktivitet som utslepp av kloakk og annan type forureining.

(©NPK)