Frå og med måndag kveld vil trafikken auka i Tokagjelet. Foto: Sigbjørn Linga

No kjem trafikken i Tokagjelet til å auka

Tunnelar på E16 mellom Voss og Trengereid skal oppgraderast. Dermed aukar trafikken på omkøyringsvegen i Kvam om nettene.

Vegarbeidet — legging av sprøytebetong og fjellsikring med boltar i ei rekkje tunnelar — skal etter planen vara i tre veker frå og med veke 42.

Nattestenging er konsekvensen når det dei tre neste vekene skal jobbast i tunnelane på E16 mellom Voss og Trengereid

Arbeidet skal gjerast i tidsromma mellom klokka 21 og 06, frå måndag kveld til fredag morgon. Det vert plassert ut trafikkdirigentar i kvar ende av Tokagjelet i Kvam og ved Hisdaltunnelen og Raunekleivtunelen i Samnanger. Vegvesenet minner om høgdegrensa på 4,25 meter i tunnelane. Vel å merka er grensa normalt 4 eller 4,1 meter i tunnelane i Tokagjelet, men ettersom trafikken vert dirigert, kan dei store køyretøya få meiska seg med såkalla sentrisk køyring

Utrykkingskøyretøy kan passera etter avtale.

— Dette er ein del av det jamlege sikringsarbeidet me gjer for å vareta trafikktryggleiken i tunnelane som er mellom dei mest inspiserte og overvaka elementa på norske riks- og europavegar, seier byggjeleiar Åge Johan Fanebust i Statens vegvesen i ei pressemelding.

— Me beklagar ulempa det vil gje for bilistane at tunnelane vert heilt stengde medan arbeidet går føre seg, men då er det viktig å understreka at me gjer denne jobben nettopp for dei; for at trafikktryggleiken skal kunna varetakast også i framtida. Me tek trafikktryggleiken på største alvor, seier Fanebust.