No får du 9.700 kroner i bot og tre prikkar om du blir teken med mobilen i handa medan du sit bak rattet. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB / NPK

No får du 10.000 kroner i bot for mobilbruk i bil

1. februar auka bøtesatsane for mobilbruk i bil frå 7.450 kroner og tre prikkar i førarkortet, til 9.700 kroner og tre prikkar.

Auken kom som eit resultat av Samferdselsdepartementets høyringsforslag frå i haust og kjem på toppen av ei rekkje endringar dei siste åra. I januar 2019 var straffa 1.700 kroner og tre prikkar. Sidan den gong har bøtenivået auka med 470 prosent, skriv Frende forsikring.

– På godt og vel to år har bøtene for å bruke mobiltelefon i bil auka med 94 prosent. – Svært mange anar ikkje kva det kostar og får sjokk når dei blir stoppa, seier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det svir skikkeleg for mange med allereie skrapa lommebok, men det er eit viktig tiltak for trafikktryggleiken. Altfor mange ser på mobilen medan dei køyrer. Anten dei tek telefonen, svarer på meldingar eller lèt seg forstyrre av pushvarslinger medan dei sit bak rattet, seier fagsjefen.

Han nemner fleire døme som mange kjenne seg igjen i, men som altså er ulovleg.

– Til dømes at du får ei melding frå dotter di som du byrjar å lese medan du bremsar ned mot raudt lys. Eller at du ser over på mobilen for å sjå kven som ringjer medan du ligg roleg i høgrefeltet i tunnelen. Eller du har forsove deg og berre må svare sjefen som lurer på kvar du blir av, seier han.

Frendeundersøkinga til Norstat viser også kva bilførarar synest er skummelt i trafikken. Der er folk som bruker mobilen på 2.-plass, berre slått av rusa sjåførar.

(©NPK)