Kunnskap om kart og kompass kan vere god å ha i fjellheimen. Det er ikkje alltid ein har gps-signal eller nettdekning. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene/NTB/NPK

Nesten halve befolkninga har dårleg kunnskap om kompass

Ei ny undersøking frå Ipsos viser at 46 prosent av nordmenn i lita grad eller ikkje i det heile veit korleis dei brukar kart og kompass.

– Det er synd at så mange er usikre på korleis dei orienterer seg i naturen utan Google Maps og GPS. Ein er jo slett ikkje garantert å ha verken nettdekning eller straum når ein ferdast i skog og mark, seier fungerande generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Meland, i ei pressemelding.

Tala frå undersøkinga viser også at færre kvinner enn menn meistrar kart og kompass. 36 prosent av mennene oppgir at dei i stor grad meistrar bruk av kart og kompass, medan berre 9 prosent av kvinnene som har svart på undersøkinga meiner det same.

Meland minner om at å lese kart og kompass også er noko ein kan lære som vaksen.

– Turorientering er ein veldig god måte å øve på. Det handlar rett og slett om å komme seg ut og prøve seg fram i terrenget. Men er du nybegynnar, kan eit kurs hjelpe deg å komme i gang, seier ho.

Både Norges Orienteringsforbund og Den Norske Turistforening tilbyr jamleg nybegynnarkurs i kart og kompass. I tillegg har blant andre Kartverket gratis læringssider på kartverket.no.

Ei ny undersøking frå Ipsos viser at 46 prosent av nordmenn i lita grad eller ikkje i det heile veit korleis dei brukar kart og kompass. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene/NTB/NPK