Dette er ein artikkel for abonnentane våre

09. Juni 2019

Meiner modulbygg bør vurderast på skule

Det kan gå tre år før barneskuleelevane i Øystese får betre lokale. Politikarane ynskjer å vurdera nybygg som alternativ til rehabilitering.


Login HF