KS-styreleiar Bjørn Arild Gram trur mange kommunar står framfor ein tøff kvardag, sjølv om ei ny undersøking viser at lokalpolitikarane ser meir positivt på kommuneøkonomien enn for eit år sidan. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Lokalpolitikarar ser lysare på kommuneøkonomien

Etter over eitt år med koronapandemi ser lokalpolitikarar lysare på situasjonen enn dei gjorde for eit år sidan. Det viser ei ny undersøking.

Det økonomiske handlingsrommet til kommunen er større no enn for eitt år sidan, meiner 45 prosent av lokalpolitikarane som har svart på Kommunal Rapports ferske lokalpolitikarundersøking.

I april i fjor var det berre 19 prosent som var like positive, medan heile 79 prosent meinte at det økonomiske handlingsrommet hadde vorte mindre det siste året. No er det «berre» vel halvparten som meiner økonomien har vorte dårlegare, skriv Kommunal Rapport.

Artikkelen held fram under annonsen.

KS-leiar Bjørn Arild Gram vil likevel ikkje friskmelde kommuneøkonomien på bakgrunn av undersøkinga.

– Det har ikkje skjedd noko stort skifte i den økonomiske situasjonen i kommunane frå i fjor til i år. Det er framleis over halvparten som meiner økonomien har vorte dårlegare. Men i den grada lokalpolitikarar opplever at han er enklare, så er det fint, seier han til Kommunal Rapport.

– Det er positivt at lokalpolitikarar ser lyst på situasjonen. Men eg trur mange likevel står i ein tøff økonomisk kvardag, seier han.

(©NPK)